Feed on
Posts
Comments

Centar za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore u mogućnosti je da izvodi sve kardiohirurške procedure, uz rezultate koji zadovoljavaju standarde danas priznate u svijetu. Kardiohirurški tim, na čelu sa direktorom dr Aleksandrom Nikolićem, obavlja selektivne i urgentne operacije, a cilj im je da se repertoar kardiohirurških procedura proširi, shodno najnovijim naučnim saznanjima i tehnološkim dostignućima.

Pogledajte ceo tekst u listu Pobjeda.

Leave a Reply